Monthly Archives: november 2018

Dubai och miljön del 2

Om vi ​​tar vatten som ett exempel skulle den ultimata lösningen för alla hållbart projekt vara att minimera nettovattenanvändningen genom att öka effektiviteten och återanvändningen, vilket borde kunna uppnås genom nedanstående förslag.

Läs Mer...

Fuktskador ger större påverkan på klimatet

Det gäller verkligen att tänka på att det viktigaste när det kommer till att vårda sin bostad för att göra mindre klimatpåverkan till stor del handlar om att undvika att få fuktskador.

Läs Mer...