Daily Archives: november 21, 2018

Dubai och miljön del 2

Post Image

Om vi ​​tar vatten som ett exempel skulle den ultimata lösningen för alla hållbart projekt vara att minimera nettovattenanvändningen genom att öka effektiviteten och återanvändningen, vilket borde kunna uppnås genom nedanstående förslag.

Läs Mer...