'' Acke – To future with love

Author Archives: Acke

Sommartid finns det många tillfällen att värna om klimatet

Sommartid kan det vara lätt att glömma bort att många av de saker man har som nöjen faktiskt inte alltid är helt klimatsmarta. Därför gäller det att tänka till lite innan sommaren börjar.

Läs Mer...

Fuktskador ger större påverkan på klimatet

Det gäller verkligen att tänka på att det viktigaste när det kommer till att vårda sin bostad för att göra mindre klimatpåverkan till stor del handlar om att undvika att få fuktskador.

Läs Mer...

Minska klimatpåverkan från ditt boende

Det finns en uppsjö av små saker som går att göra för att vara mer klimatsmart. De flesta av oss har stressiga liv idag och att göra stora förändringar kan ta tid.  

Läs Mer...

Är ekologiskt kaffe mer klimatsmart?

Närdet kommer till atttänka klimatsmart gäller det att tänka många bäckar små och attförsöka göra små förändringar i vardagen. Ett steg i rätt riktigt är självklartatt välja mer ekologiskt i det man äter och dricker. När det kommer till justkaffe är det ett av de mest besprutade livsmedlen runt om i världen. Här gårdet alltså […]

Läs Mer...

10 klimatsmarta saker som förbättrar din ekonomi – del 2

Här kommer fortsättningen på enkla tips somkan göra dig mer klimatsmart samtidigt som du sparar pengar. Tänk bara på attdet är lättare att göra små saker än att tänka för stort och inte göra någotalls. Vi är alla en del av att försöka förbättra för miljön.

Läs Mer...

10 klimatsmarta saker som förbättrar din ekonomi – del 1

Vi borde ägna miljön mer tankar varje dag. Detär vi nog alla medvetna om. Problemet är bara att många idag lever i stress ochdärför känns det bara jobbigt att lägga in ett måste till i schemat. Grejen äratt det går att göra det smart och på sätt där det inte kräver mycket för attfå till […]

Läs Mer...

Var klimatsmart i dina val av resor

En sak som går att dra ned på är skjutsandetav barn, speciellt när de ska till skolan. Sett ur ett klimatsmart perspektivär man en ren miljöbov när man tar bilen och skjutsar barnen till skolan. Oftaär det en kort sträcka och det finns alternativa sätt att ta sig till skolan.

Läs Mer...

Du kan resa klimatsmart smidigt

Bara för att resor är något som du vill ägnadig åt behöver det inte betyda att det har en större påverkan på klimatet ännödvändigt. Det finns många sätt att göra sina resor mer klimatsmarta. Detgäller bara att veta om vad man kan göra och hur man går till väga. För attgöra det möjligt har vi […]

Läs Mer...

Var kan vi själva påverka mest på klimatet?

Det finns en hel del att göra när det kommer till ens påverkan på klimatet. För att det ska vara praktiskt genomförbart gäller det att man väljer att göra saker som faktiskt är relativt enkla att förändra i sitt sätt att leva. Det är bättre att göra tio små saker och faktiskt göra dem än […]

Läs Mer...
1 2