Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Den här bloggen börjar med att ge tips påenkla sätt att bli klimatsmart. Det behöver inte alls vara svårt att kommaigång och skapa sig ett liv där man sparar mer på miljön genom att bara görasmå förändringar.

 1. Res smart och enkelt!
  Det finns en kategori människor i Sverige som reser smartare och det ärkvinnorna. De både flyger och åker mindre bil än man. Rent konkret innebär deatt de i större utsträckning har cyklat eller åkt kollektivt. Männen kommer meroch mer ikapp, men fortfarande gäller det för båda könen att tänka smart ochenkelt här. Staten satsar fortfarande mest pengar på infrastrukturen på bilaroch skatt på flyg har införts. För enskilda personer kan det ändå vara ettenkelt val att ta cykeln ibland när det ges möjlighet och “tänka många bäckarsmå” och börja res mer som kvinnorna.
 2. Tänk smått med kosten och görstort!
  Om kvinnorna är de som reser smartast är det tonåringarna som äter smartast.Idag är nästan var femte tonåring vegetarian eller vegan. Det är absolut intesmartast att alla äter vegetarisk helt och hållet eftersom betesdjur hållervåra svenska marker öppna, men det skulle helt klart göra skillnad om flergjorde medvetna val. Lite mer vegetariskt på tallriken hos fler skulle göra mindrepåverkan på klimatet. Mindre kött skulle ge mindre tryck på köttmarknaden,kunna leda till högre priser och bättre tillvaro för köttdjuren. Det finns mycket gottatt hitta i växtriket som går att komplettera måltiderna med.
 3. Sola smartare!
  Vi får leta oss söderut för att hitta de som använder solen smartast. Tyskarnaär de som har kommit längst med att använda sig av solenergi och deras grannartjeckerna använder sig också mycket av solen för att få energi. Vi svenskarskulle mycket väl kunna utnyttja möjligheterna mer och låta solen bjuda oss påenergi genom solceller. Har man inte möjlighet till att göra det kan manfaktiskt välja att köpa el som är märkt med Bra Miljöval.
 4. Var lite mer snål!
  Det kan låta som något tråkigt att snåla, men för att spara på miljön handlardet mer om att dra ned på överkonsumtionen. Studier och forskning visar attmänniskor som har gjort det faktiskt är lyckligare. Idag har faktisktöverkonsumtionen i västvärlden tagit sådan fart att den sliter oerhört påklimatet. Börjar vi istället att snåla som holländare och smålänningar kan vikomma betydligt längre med att spara på miljön och dessutom bli lyckligare omvi ska tro på forskningsstudierna.
 5. Kom ihåg dina föräldrars visa ord!
  När vi idag lever mer och mer i nuet och inte tänker mycket på vad andra göreller vad som kommer att hända finns det bra råd att följa. Det är det dinaföräldrar kanske sa tidigare “tänk om alla skulle göra som dig, vad skullehända då”. Det är bra att tänka på när man slänger mat som skulle kunna ätasupp, väljer att köpa importerat kött för att det är billigare, men faktisktkostar otroligt mycket mer på miljön. Dessutom kan man enkelt välja att tacykeln istället för bilen om man ska åka kortare sträckor.
5 tips för att vara mer klimatsmart enkelt!

Mycket av det vi gör kan verka lite, men när många gör lite blir det faktiskt mycket.

Post Author: Acke