Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Närdet kommer till atttänka klimatsmart gäller det att tänka många bäckar små och attförsöka göra små förändringar i vardagen. Ett steg i rätt riktigt är självklartatt välja mer ekologiskt i det man äter och dricker. När det kommer till justkaffe är det ett av de mest besprutade livsmedlen runt om i världen. Här gårdet alltså att göra stor skillnad eftersom påverkan på klimatet blir stor i ochmed all konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel som används inomkaffeindustrin. Ekologiskt kaffe odlas dessutom mer naturligt och är mer ettmed naturen än det konventionella kaffe som odlas.

Vad ärdå bekämpningsmedlen?

Det är oklart exakt hur bekämpningsmedlen påverkar oss och vår omgivning runt omkring. En sak man ändå kan säga är säker är att de kemiska bekämpningsmedlen inte naturligt förkommer ute i naturen och att de därför har en negativ påverkan på vårat klimat. Nu kanske du tänker att kaffet odlas långt från oss och att påverkan på det nära klimatet inte blir så stor, men där har du faktiskt fel. Studier som har gjorts i Sverige, bland annat vid Lunds universitet, visar på att de bekämpningsmedel som vi hittar i det vanliga rostade kaffet kommer med urinen ut i våra egna vattendrag. Påverkan på det nära klimatet och naturen är alltså större än vad man tidigare har vetat om. Idag finns det inga tester som regelbundet utförs som visar på hur bekämpningsmedlen från kaffe påverkar miljön runt om i Europa. Det är alltså svårt att veta hur stor påverkan det har på våran miljö, men att välja ekologiskt är helt klart ett stort steg mot att värna både om våran egen miljö och den globala miljön.

Bytet till ekologiskt kaffe är litet i förhållande till hur stor skillnad det gör

Tänker man i ett steg längre kan man kan man även tänka på att dearbetare som arbetar med kaffet får det bättre om de arbetar under bättreförhållanden. Ofta innebär bättre förhållanden inte bara att de utsätts förmindre gifter och bekämpningsmedel utan även också att de får en bättreekonomi. En bättre ekonomi leder till mer kunskap och att de kan välja att görabättre val även utanför arbetet. Det här kan ses som ett steg i rätt riktning iett andra led. Om vi betänker att det idag bara är 6 % av allt kaffe som odlassom är ekologiskt finns det mycket att göra inom denna marknad som verkligenleder i hur mycket bekämpningsmedel som sprids ut i naturen.

Bytet till ekologiskt kaffe är litet i förhållande till hur stor skillnad det gör

Visserligen kostar ekologiskt kaffe lite mer, men sett ur ett större perspektiv är den ökade kostnaden för att välja ekologiskt kaffe liten jämfört med hur stor positivt utfall det får. Eftersom kaffe har så stor påverkan gör det lilla varje enskild konsument kan hjälpa till med större påverkan än om man byter ut många andra saker. Dessutom är ofta kaffe något vi använder varje dag och det gör att det är en vara som regelbundet kan göra skillnad när man väljer att gå över till ekologiskt.

Post Author: Acke