Site Loader
Get a Quote

Dubai jobbar hårt mot att kunna bli den mest hållbara staden i världen. De kommer att så värd för Expo 2020.

Under det senaste århundradet har Dubai upplevt en dramatisk förvandling. År 1900 uppskattades befolkningen till att vara runt 10.000 personer i en ökenliknande stad. Idag har Dubai en befolkning på mer än 2,1 miljoner människor och varje år tar man emot upp emot tio miljoner besökare.

Visionär omvandling

Dubai anses vara en av de mest kosmopolitiska städerna i världen. Det är ingen tvekan om att Emiratets folk har fått ta på sig ett stort ledarskap för att kunna styra allt genom denna visionära omvandling. När vi kommer närmare och närmare Expo 2020 kommer Emiraten att upptäcka vad som faktiskt gör en hållbar stad, och i synnerhet hur Dubai blir världens mest hållbara stad.

För att en stad ska vara hållbar måste den först och främst omfatta de tre viktigaste pelarna för hållbarhet: Miljö samt ekonomisk och social hållbarhet. I slutändan bör huvudmålen för en hållbar stad vara att ge boende och arbetstagare den högsta livskvaliteten tillsammans med lägsta möjliga miljöpåverkan.

En bra hållbar stad är en där människor vill bo, jobba och även besöka. MASDAR-staden i Abu Dhabi kommer att ha alla dessa egenskaper när den blir slutförd. Ett annat exempel är Sustainable City i Dubai, som planeras i en mer hållbar skala och kommer att slutföras i två faser där fas 1 redan är i drift och fas 2 förväntas vara i drift senast 2020.

Desert Rose

Nyligen tillkännagav Dubai planer för ytterligare hållbara projekt som Desert Rose, en 14.000 hektar smart stad som förväntas rymma 20.000 tomter för Emiratet och kommer att kosta 20 miljarder AED att bygga. Det finns ett mönster som kommer från denna utveckling, Förenade Arabemiraten är redan framme som en global ledare inom hållbarhet. Mönstret blev allt tydligare efter att Dubai nyligen satt upp mål att bli en av de mest hållbara städerna till 2020.

Det är naturligt att känna en försiktig optimism efter att ha sett de planerade projekten för Dubais planer med ”Cityscape Global” och ”International Property Show”. Den växande utvecklingsboomen kommer förstås att utgöra en utmaning för Dubai för att uppnå sina hållbarhetsambitioner fram till 2020.

Det behöver inte kosta

En viktig utmaning blir att utbilda privata och offentliga intressenter angående de viktigaste principerna att bygga hållbart utan att öka den byggnadskostnaderna. Kostnaden är för närvarande den viktigaste avskräckande faktorn för de flesta utvecklare, eftersom det är en gemensam tro på att bygga hållbart innebär mer kostnad och därigenom minskar vinstmarginalerna. Det är utmaningen, att hitta ett lönsamt och hållbart sätt. Det behöver dock inte vara så att hållbarthet per automatik blir dyrare att bygga. Man måste helt enkelt under de tidiga stadierna av ett hållbarhetsprojekt ta grundläggande designbeslut som orientering, densitet och form för de största miljövinsterna som kräver de minsta finansiella investeringarna. Därför kan konsulter i de tidiga stadierna minska en stor mängd efterfrågan på energi med liten kostnad.

I början av varje nytt projekt är det viktigt att klient- och konsultteamet utvecklar en rad hållbara initiativ och mål. Dessa mål kommer att bidra till att styra designen i strävan efter hållbarhetsmålen. De kan delas in i kategorier som vatten, hälsa och välbefinnande, energi, material, föroreningar, ekologi och avfall.

Post Author: Acke