Site Loader
Get a Quote

Det gäller verkligen att tänka på att det viktigaste när det kommer till att vårda sin bostad för att göra mindre klimatpåverkan till stor del handlar om att undvika att få fuktskador. Fukt är en av de värsta bovarna för byggnader och det gäller såväl bostadshus som andra byggnader. Den tränger in på alla håll och kanter och därför är det extra viktigt att se till att man redan från början har ett helhetstänkande när det gäller att hålla fukten ute. Ofta missar man någon viktig detalj och sedan är skadan skedd. Det är svårt att åtgärda fuktskador så att verkligen allt som är skadat försvinner.

Fasaden är en viktigt bit

En del av byggnaden som är lätt att hålla koll på är givetvis fasaden. Den ser du varje dag och det är lätt att se om det sker några förändringar. Genom att välja att måla om fasaden med färg av hög kvalitet som är fuktbeständig har du redan där gjort ett stort jobb för att minska din klimatpåverkan. När du börjar tänka på det här sättet och kan se hur du inte bara sparar pengar på att du värnar om din byggnad utan att du även ser att du gör något bra för naturen kommer det att kännas lättare att göra omställningen till att vara mer medveten om allt som har med din klimatpåverkan att göra.

Väljer att man att göra ett nybygge kan det vara läge att tänka efter en gång extra vilket material man väljer till fasaden. Två material som är mer beständiga mot fukt och vatten är betong och tegel. Ibland kan det vara svårt att göra valet själv, eftersom man ofta köper ett färdigt paket. Planerar man ändå att göra ett nybygge kan det vara bra att vara med tidigt i planeringen. Underhållet på både tegel och betong är dessutom betydligt mindre tidskrävande och mer ekonomiskt än trä.

Håll koll på små förändringar

Oavsett vilket material ens byggnad är gjord av gäller det att ha koll på små sprickor. De är ofta grogrunden till att en fuktskada påbörjas eftersom de är svåra att upptäcka med blotta ögat om man inte går igenom byggnaden noga regelbundet. Det är ofta lätt att åtgärda de små sprickorna eftersom de kan vara lätta att täta. Här gäller det att inte bara hålla koll på ytterväggen med fasaden utan även golvet.

Ett bra sätt att värna om grunden kan vara att plantera träd. De kan hjälpa både genom att fånga upp överskott av vatten för att skydda fasaden som att dämpa buller från omgivningen till att skydda byggnaden mot solens hetta. Skuggan gör att bostaden kommer att hållas svalare de varmaste dagarna. Ett bra val här kan vara lövträd eftersom de vintertid har tappat sina löv och det som skyddar mot hettan på sommaren är borta på vintern.

Det är mycket att tänka på, men det är samtidigt saker som är väldigt enkla att göra och inte kräver några stora investeringar i något. Mycket handlar om att tänka till innan för att minska de renoveringar som behövs på huset bara för att underhållet har blivit eftersatt.

Post Author: Acke