Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Det blir bara mer och mer ofta som vi läser någonstans att kött påverkar klimatet, men det är sällan det ges några praktiska råd eller att någon berättar vad det är som gör kött skulle påverka klimatet.

Kött står för den största miljöpåverkan av denmat vi äter. Även om det kan kännas jobbigt när man läser det om man är enriktig köttälskare går det på enkelt sätt att dra ned på mängden utsläpp somman bidrar med genom den mat man äter. Det första man kan göra är att välja attköpa ekologiskt. Ett ekologiskt val ger redan där mindre klimatpåverkan och gernaturen större möjligheter att klara de påfrestningar den utsätts för idag.

Bättre både för oss och miljön att göra bättre val

 Sett till både hälsa och miljö äter vi svenskar för mycket kött idag.Både våra kroppar och våran miljö skulle må bättre om vi kunde dra ned påköttet och tänka lite mer vegetariskt. Den största påverkan på miljön frånköttproduktion är att utsläppen av växthusgaserblir väldigt stora. Även om den största påverkan är just den somblir på växthusgaserna är det mer som påverkar klimatet när det kommer tillkött och produktionen av det. Det krävs mer resurser för att föda upp djur ändet krävs för att odla spannmål. Även grönsaker och frukt kräver mindreresurser och ger därför mindre påverkan. Djuren i sig utgör inte problem utandet är förhållandena runtomkring. Var de fötts upp, hur många djur det harvarit och på vilket sätt de har fötts upp.

 Idag går en stor mängd av det spannmål som odlas till att blidjurfoder. Det gäller både inom Sverige och det som är importerat vilketbetyder att vi slösar på resurserna. När det kommer till det jordbruk som idaginte är ekologiskt används också konstgödsel vilket även det ger en storpåverkan på klimatet då det framställt av fossilenergi

Fördelarna med köttproduktion

Även om det finns många nackdelar med att föda upp djur finns det även fördelar. Djur som går ute och betar håller våra marker öppna. Det leder till att den biologiska mångfalden kan öka. Väljer man ekologiskt kött hjälper man även till att genom att göra naturen mindre sårbar och gör att den blir bättre rustad för att kunna ta sig igenom klimatförändringar. Ett hållbart och långsiktigt jordbruk hjälper dessutom till att genom att återanvända gödsel från djur och att odla grödor gör att nivån av bland annat kväve hålls stabil. Väljer man ekologisk ger det absolut en mindre påverkan på klimatet. Det är inte bara bättre för djuren som i större utsträckning får sina naturliga behov och beteenden tillfredsställda. Dessutom återanvänds de resurser som djurhållningen kan ge tillbaka. Vi tar tillvara på gödseln på ett annat sätt och djurens foder består till större del av foder som odlats med tanke på klimatet. Ett bra sätt att enkelt mäta det är att man kan tänka att det runt ett jordbruk som är ekologiskt finns runt 30 %


Fördelarna med köttproduktion

Post Author: Acke