Site Loader
Get a Quote

Jorden är en fantastisk plats som tillåter naturen, djuren och oss människor att leva fritt och i samverkan med varandra. På grund av en perfekt balanserad atmosfär kan växter gro och gravitationen och månen påverkar också jorden och hur växter och djur kan leva här och växa.

Människan är väldigt klipsk och i och med vår evolution har människans hjärna utvecklats för att vi ska kunna få en bättre intelligens vilket har bidragit till att människan idag lever som den gör. Trots människans intelligens har man aldrig riktigt fram till nu verkligen förstått innebörden av hur människans levnadssätt har påverkat jorden och hur stor klimatpåverkan som man har orsakat genom sina handlingar och levnadssätt. Många är skeptiska till om klimatförändringar faktiskt pågår och eskalerar fastän bevisningen finns där och som pekar på hur mycket skada vi har gjort på jorden. Detta på grund av till exempel utsläpp, energiförbrukning och konsumtion.

Men vad är egentligen dessa klimatförändringar som man idag tar väldigt allvarligt på och vilka risker finns med dem?. Dessutom vad måste människorna göra för att vända denna onda cirkel och ge jorden en chans till att återhämta sig igen.

Vad är klimatförändringar?

Klimatförändringar inkluderar flera olika förändringar på våran planet som är en efterföljd till de utsläpp som människan har gjort. Man vet idag inte exakt hur mycket människan har påverkat jorden men vad man vet är att den globala uppvärmningen har förödande konsekvenser för oss människor, djuren och naturen. Dessutom sker klimatförändringarna snabbare idag än någonsin vilket är någonting som man måste stoppa och se väldigt allvarligt på.

En av den största förändringen som är en orsak till följd av den globala uppvärmningen är att jordens glaciärer smälter. Detta hotar inte bara de djur som håller sig till i detta islandskap. Det har också förödande konsekvenser för oss människor då den smälta isen får havsnivån att skjuta i höjden vilket orsakar översvämningar. Den globala uppvärmningen har också påverkat jordens temperatur väldigt negativt och varje år växer medeltemperaturen vilket även det har förödande konsekvenser. Dels torkar hettan upp sjöar vilket gör att djuren inte kan bo kvar samt att människorna börjar få ont om dricksvatten. En annan följd till det varmare klimatet är att skogsbränder blir allt vanligare och naturkatastrofer inträffar också mer frekvent.

Det måste ske en förändring

Människan har alltid levt i lyx och strävat efter att utveckla tekniken, maskinerna och designa produkter som ska underlätta vardagen. Men detta borde inte vara i fokus. Istället måste man snabbt komma på en lösning för hur man ska kunna förändra människors användande av naturens resurser, hur mycket koldioxid man släpper ut samt hur man kan göra sin vardag mer miljövänlig med en sådan liten påverkan på miljön som det går. För klimatförändringarna har gått så långt att små justeringar idag inte är tillräckligt. Det krävs att nya lagar införs för att kunna få snabbare resultat samt att varje enskild individ tar sitt ansvar och konsumerar och lever så miljövänligt som man kan. 

Att källsortera, minimera sitt användande av plast samt att välja mer miljövänliga färdmedel är några saker som varje person kan förändra och ändra inställning om. Kämpa för miljön och då samtidigt för att stoppa klimatförändringarna innan det är för sent.

Post Author: Acke