Site Loader
Get a Quote

Det finns en uppsjö av små saker som går att göra för att vara mer klimatsmart. De flesta av oss har stressiga liv idag och att göra stora förändringar kan ta tid. Om man istället väljer att fokusera på små förändringar som är lätta att genomföra enkelt och som inte kostar väldigt mycket kan det bli lättare att bli klimatsmart. Vad man än pratar om i livet så är det sällan det väldigt de stora förändringarna som gör att det förändringarna blir större. Ofta blir det istället de små sakerna som väldigt många kan vara med och förändra som blir avgörande.

Ett första steg för att göra sin bostad med klimatsmart kan vara att tänka att man istället för att man ska börja göra stora och kostsamma saker istället tänker på hur man kan göra mindre påverkan på klimatet med de förutsättningar man har idag.

Gör det lätt och enkelt

Det kan vara väldigt enkla saker att tänka på som är lätta och enkla att genomföra. Ett första steg i att göra sin påverkan mindre kan vara så små saker som att till exempel kolla stuprör och hängrännor. Var det länge sedan du kollade om de var igensatta kan det vara läge att kolla det igen. På det sättet hjälper du markan att få en bättre förmåga att vara vattenhållande. Det är inte bara för att bättre leda vattnet till jorden utan även för att spara på fasaden på ditt hus. Här går det även att se över de hängrännor, stuprör och silar man har för att eventuellt kanske byta ut dem mot bättre. Det är en relativt låg kostnad som på sikt kommer att löna sig. Om man gör ett bra jobb kan det till och med göra att vattnet som samlas upp kan hålla sådan hög kvalitet att det kan användas till bevattning.

Var noggrann och gör bra underhåll

Precis som med hängrännorna och stuprören är det viktigt att se över takpannor, takbjälkar och vindskivor du har på huset. När man ser till att hålla efter det man har på huset kommer man på sikt att göra mindre påverkan på naturen eftersom man inte behöver byta ut dem på grund av dåligt underhåll. Det gör att du sparar mer på naturen och genom det blir den påverkan du gör på naturen betydligt mindre.

Skaffa kunskap om vad du behöver göra för att underhålla tak och fasad på rätt sätt. Ett bra exempel på där det kan skilja beroende på var i Sverige du bor är takpappen. Där det är varmare krävs det att den byts ut oftare än där det är kallare. Här gäller det även att regelbundet kontrollera att kvaliteten håller önskvärd nivå. Underhållet är viktigt och att se till att reparationer görs i tid är a och o. Skadorna som kommer av att fukt tränger in genom taket kan få förfärliga konsekvenser och om det börjar bli stora fuktskador kommer det att krävas mycket nytt material. Vill du vara med och göra liten påverkan på klimatet är det därför extra viktigt att se över detta.


Post Author: Acke