Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Det finns en hel del att göra när det kommer till ens påverkan på klimatet. För att det ska vara praktiskt genomförbart gäller det att man väljer att göra saker som faktiskt är relativt enkla att förändra i sitt sätt att leva. Det är bättre att göra tio små saker och faktiskt göra dem än att tänka för stort och sedan inte kunna genomföra det. Ett exempel som kan sätta lite perspektiv på det är att den största påverkan på klimatet i de svenska hushållen kommer från den mat vi äter. Ser man sedan till vilken mat som har störst påverkan är det helt klart det kött vi äter. Vill man dra ned på sin påverkan på klimatet är det helt klart ganska enkelt att förändra några saker när det gäller till hur man hanterar sin mat och vilken mat man köper.

Köp svenskt – det är ingen skröna!

Det är ingen skröna eller bara reklam som görs när det sägs att det är bättre att köpa svenskt. Här är det transporterna som gör att påverkan på klimatet blir betydligt lägre än om man väljer att köpa något som har producerats långt från Sverige.

Nästa steg man kan tänka på är att äta mer vegetariskt. Det handlarinte om att helt gå över till att vara vegetarian utan helt enkelt om att väljaatt en större del vegetariskt än man har gjort tidigare. Kom ihåg att det skavara enkelt att tänka mer på klimatet, inte kännas svårt. Många personer idaghar svårt för att tänka sig att helt gå över till att vara vegetarianer och vihar fortfarande ett jordbruk med en stor köttproduktion som inte bara går attavsluta. Djuren behövs dessutom för att hålla landskapen öppna. Gör det sompassar dig och förändra i din egen takt.

Det handlar om att välja rätt i butiken

När du köper kött kan du välja kött som ärproducerat med mindre klimatpåverkan. Här gäller det flera faktorer och det ärallt från hur djuren har vuxit upp till vad de har ätit, och självklart som viprecis har nämnt, var djuret har vuxit upp. Djur som har levt och vuxit upp iett ekologiskt jordbruk  är helt klart betydligt bättre än det som harvuxit upp i ett konventionellt jordbruk. Naturbetat är helt klart ännu bättredå det dessutom ser till att våra marker i ännu större utsträckning hållsöppna. Tänk bara på alla djur du ser som går nära vattendrag och ser till attden typen av mark hålls öppen och inte blir igenväxt.

Det sista vi ska nämna här är vikten av att se till att äta upp den mat man har köpt. När man slänger mat slösar man verkligen på resurserna och det är något vi verkligen vill undvika i den utsträckning det är möjligt. Enligt statistik idag slängs det nästan två kilo mat varje vecka dag i de svenska hushållen. Tänk här att det under ett år blir otroligt mycket vad gäller både resurser från naturen till pengar i erat hushåll. Se över vad ni kan göra för att minska mängden av mat ni slänger


Det handlar om att välja rätt i butikenPost Author: Acke